Cách sắp xếp bàn thờ thần Phật, gia tiên thế nào để gặp nhiều may mắn?

Cách sắp xếp bàn thờ thần Phật, gia tiên thế nào để gặp nhiều may mắn?

nhà thờ họ
15.01.2017

Cách sắp xếp bàn thờ thần Phật, gia tiên thế nào để gặp nhiều may mắn? Trong quan niệm của người Việt, ban thờ trong mỗi gia đình – nơi thờ cúng gia tiên...

Xem thêm
Một số Câu Đối, Hoành Phi, Cuốn Thư thường dùng

Một số Câu Đối, Hoành Phi, Cuốn Thư thường dùng

nhà thờ họ
11.01.2017

MỘT SỐ CÂU ĐỐI HOÀNH PHI, CUỐN THƯ THƯỜNG DÙNG : CÂU ĐỐI THỜ GIA TIÊN 1. Ngày tháng yên vui nhờ phúc ấm Cần kiệm sớm hôm dựng cơ đồ.

Xem thêm