Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn – Tháng 09 2017

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn – Tháng 09 2017

Thứ năm, 28/09/2017 | 09:00

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn – Tháng 09 2017

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017: Video là nhật ký số hình ảnh thường ngày tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.

Làm nhà gỗ Nhật bản: với một số công đoạn đầu tiên để thực hiện một công trình kiến trúc gỗ,lấy mực thước, căng dây bật mực, lấy hố đục mộng cột, đục mộng gỗ của kết cấu gỗ .

Video tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội. Nhật ký một số hình ảnh thường ngày tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội:

 

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017
Đục lộ cột gỗ Chòi gỗ Nhật Bản
Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017
Một số cấu kiện cột gỗ vuông của kiến trúc gỗ Nhật Bản
Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017
Chấm mực một cây cột của chòi lục giác
Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017
Tính toán chòi gỗ lục giác Nhật Bản
Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017
Lỗ mộng một cây cột chòi gỗ

Làm Nhà Gỗ Nhật Bản tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang, Chàng Sơn - Tháng 09 2017Làm Nhà gỗ Nhật bản tại xưởng Gỗ Giang, Làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn.

Dự án Kiến trúc gỗ Nhật bản tại Hà nội, là dự án thứ 2 trong năm 2017 mà KTS thực hiện sau dự án


Bài liên quan

Bài liên quan

Quán Cafe trong lòng phố cổ - Kiến trúc gỗ trên phố Hà Nội
đã thực hiện
Quán Cafe trong lòng phố cổ - Kiến trúc gỗ trên phố Hà Nội

Một công trình mang không gian đậm giá trị văn hóa truyền thống với kiến trúc dựa theo lối nhà gỗ cổ truyền ba gian truyền thống Bắc Bộ, kết hợp hài hòa giữa vật liệu cổ truyền và đương đại trong lòng Phố cổ Hà Nội.

Xem thêm