Kết cấu mái nhà gỗ cổ truyền miền Bắc bao gồm những gì?

Kết cấu mái nhà gỗ cổ truyền miền Bắc bao gồm những gì?

kiến thức nhà gỗ
10.02.2023

Kết cấu mái nhà gỗ cổ truyền miền Bắc hợp thành từ hệ thống hoành - rui - mè - gạch màn - ngói ta truyền thống. Kết hợp với đó là các chi tiết trang trí trên mái như triện góc…

Xem thêm
LỢP MÁI NGÓI NHÀ GỖ I khám phá từ đầu tới cuối quá trình làm một mái của nhà gỗ I

LỢP MÁI NGÓI NHÀ GỖ I khám phá từ đầu tới cuối quá trình làm một mái của nhà gỗ I

cách làm nhà gỗ cổ truyền
20.09.2021

Video quay lại quá trình người thợ mộc làm gỗ mái, lắp dựng hoành, rui, để có bề mặt cho người thợ lợp mái ngói ngôi nhà gỗ truyền thống. Vui lòng iên hệ tới hotline để nhận được sự tư vấn : 0933.666.929 (Mr Sơn) Xin cám ơn!

Xem thêm
Quá trình lợp mái ngói nhà gỗ

Quá trình lợp mái ngói nhà gỗ

mẫu nhà gỗ đẹp
23.05.2021

Cùng Gỗ Giang xem video dưới đây để thấy quá trình người thợ mộc làm gỗ mái, lắp dựng hoành, rui, để có bề mặt cho người thợ lợp mái ngói ngôi nhà gỗ...

Xem thêm