Chạm khắc nhà gỗ cổ truyền tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang

Chạm khắc nhà gỗ cổ truyền tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang

Thứ bảy, 15/04/2017 | 09:00

Chạm khắc nhà gỗ cổ truyền tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang

Chạm khắc nhà gỗ cổ truyền tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang : 0912666929 . Công trình : Nhà thờ họ Đỗ Gia Viên. Công đoạn chạm khắc con rường tại xưởng nhà gỗ.

Chạm khắc nhà gỗ cổ truyền tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang

Chạm khắc nhà gỗ cổ truyền tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.
Công trình : Nhà thờ họ Đỗ Gia Viên.
Công đoạn chạm khắc con rường tại xưởng nhà gỗ.

Quá trình chạm khắc con rường của một công trình nhà gỗ.

Các công đoạn cơ bản từ sàm đóng đến chạm khắc hoa văn tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang.

Hình ảnh tổng thể tại xưởng Nhà Gỗ Nguyễn Giang tại làng nghề mộc cổ truyền Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội.

Làm Nhà gỗ. Chạm khắc hoa văn nhà gỗ truyền thống cấu kiện con lợn trong nhà gỗ cổ truyền.


Bài liên quan

Bài liên quan