NHÀ 5 GIAN TRUYỀN THỐNG

Việt Nam nổi tiếng với cây đa, bến nước, sân đình… và cũng rất quen thuộc với hình ảnh những ngôi nhà 3 gian, 5 gian mái đỏ au ...