Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thứ hai, 16/09/2019 | 10:00

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m:
Công trình : Nhà thờ
Địa Điểm : Hồng hà, Đan Phượng.
Thiết kế, thi công: Gỗ Giang

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Gỗ

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Lễ Phạt Mộc Nhà Gỗ – Lễ tổ nghề mộc – Gỗ Giang
Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Lễ-tổ-nghề-mộc-Lễ Phạt Mộc Nhà Gỗ
Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Phạt mộc là gỗ – Lim Lào – Đan Phượng

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m


Thi công nhà gỗ Lim Lào – Gỗ Giang – Chàng Sơn

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Thi Cong Nha Go Lim Lao – GoGiang – (4)
Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Thi Cong Nha Go Lim Lao – GoGiang – (6)
Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Thi Cong Nha Go Lim Lao – GoGiang – (14)

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Thi Công Nhà Gỗ-Lim Lào

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Xưởng Thi Công Nhà Gỗ Lớn Nhất Việt Nam
Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Cột gỗ Lim Lào đẹp

Phạt Mộc Nhà Gỗ Lim Lào Lớn bậc nhất Việt Nam năm 2019.


Bài liên quan

Bài liên quan

Chiem Ngưỡng Lầu Trà trong Biệt Phủ Triệu Đô | Quảng Ninh.
mẫu nhà gỗ đẹp
Chiem Ngưỡng Lầu Trà trong Biệt Phủ Triệu Đô | Quảng Ninh.

Lầu Trà là một phần quan trọng trong văn hoá trà đạo Á Đông. Với kiến trúc đặc trưng mang đến không gian đậm chất truyền thống kết hợp với sự tinh tế của gia chủ cùng đội ngũ thi công thiết kế Gỗ Giang thực hiện vào năm 2022.

Xem thêm