Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thứ hai, 16/09/2019 | 10:00

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m:
Công trình : Nhà thờ
Địa Điểm : Hồng hà, Đan Phượng.
Thiết kế, thi công: Gỗ Giang

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Bản Vẽ Thiết Kế Nhà Gỗ

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Lễ Phạt Mộc Nhà Gỗ – Lễ tổ nghề mộc – Gỗ Giang
Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Lễ-tổ-nghề-mộc-Lễ Phạt Mộc Nhà Gỗ
Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Phạt mộc là gỗ – Lim Lào – Đan Phượng

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m


Thi công nhà gỗ Lim Lào – Gỗ Giang – Chàng Sơn

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Thi Cong Nha Go Lim Lao – GoGiang – (4)
Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Thi Cong Nha Go Lim Lao – GoGiang – (6)
Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Thi Cong Nha Go Lim Lao – GoGiang – (14)

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Thi Công Nhà Gỗ-Lim Lào

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m

Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Xưởng Thi Công Nhà Gỗ Lớn Nhất Việt Nam
Thi Công Nhà Thờ Gỗ Lim Lào, Đan Phượng, Cột dài >7m
Cột gỗ Lim Lào đẹp

Phạt Mộc Nhà Gỗ Lim Lào Lớn bậc nhất Việt Nam năm 2019.


Bài liên quan

Bài liên quan

THAM QUAN HOÀN THIỆN NHÀ GỖ 3 GIAN 4 MÁI ĐỘC ĐÁO | LIM CHÂU PHI | QUẾ VÕ, BẮC NINH..
mẫu nhà gỗ đẹp
THAM QUAN HOÀN THIỆN NHÀ GỖ 3 GIAN 4 MÁI ĐỘC ĐÁO | LIM CHÂU PHI | QUẾ VÕ, BẮC NINH..

Gỗ Giang là một trong những công ty thiết kế và thi công nhà gỗ (nhà gỗ 3 gian, nhà gỗ 5 gian, nhà gỗ 3 gian 2 chái...), nhà thờ họ uy tín và chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam. Vui lòng liên hệ tới hotline 0933.666.929 để nhận được tư vấn,hỗ trợ tốt nhất.

Xem thêm