Mỗi tác phẩm như một câu chuyện có giá trị trường tồn theo thời gian cùng chủ nhân, gửi gắm vào đó không chỉ giá trị nghệ thuật cao, độc đáo, riêng biệt mà còn là tâm huyết của bao thế hệ đúc kết ngàn năm của làng nghề "Chàng Sơn"

60 ngày cho một dự án nhà gỗ – thi công nhà gỗ 3 gian tại Nam Định

Xã hội ngày càng phát triển, đi theo đó là đời sống tâm linh cũng rất được chú trọng. Nhiều người mong muốn xây được một nhà thờ ...

Nhà 5 Gian Kẻ Truyền ( Gỗ Lim Lào và Sến )

Ngôi nhà làm nhà thờ gia tiên, làm theo kiểu Nhà Kẻ Truyền (Nha Ke Truyen), cấu trúc ngôi Nhà Gỗ kiểu nhà 5 gian. Chất liệu gỗ ...

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhà từ đường gia tộc tại Đồng Nai

Cùng Gỗ Giang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của công trình nhà từ đường gia tộc tại Đồng Nai – một công trình đang dần được hoàn thiện với ...