Các công trình nhà gỗ do KTS Nguyễn Giang (Gỗ Giang) thực hiện tại miền miền Bắc. Các công trình nhà bắc bộ để làm nhà thờ gia tiên. Chất liệu nhà gỗ 5 gian, nhà gỗ 3 gian, nhà thờ họ, nhà gỗ lim, nhà gỗ sến, nhà gỗ táu,...

60 ngày cho một dự án nhà gỗ – thi công nhà gỗ 3 gian tại Nam Định

Xã hội ngày càng phát triển, đi theo đó là đời sống tâm linh cũng rất được chú trọng. Nhiều người mong muốn xây được một nhà thờ ...