Công trình - 4.5×20 House - Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội
Chủ đầu tư : anh Toàn.
Địa chỉ : Văn Phú - Hà Đông - Hà Nội
Thiết kế : AHL
Thi công : Gỗ Giang
Công trình trên : archdaily.com

http://www.archdaily.com/336393/4-5x...ts-associates/

Click here to enlarge

Tủ bếp laminate kiểu dáng hiện đại

Click here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlarge
Click here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlarge

Click here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlarge
Click here to enlarge
Các nhà thầu thi công