• Nội thất gỗ tự nhiên : Sồi, Tần Bì, ASH, OAK

    Nội thất gỗ Sồi tự nhiên
    Công trình : Mr Dũng
    Địa chỉ: Chùa Bộc
    Thiết kế KTS Đào Thanh Hưng
    Thời gian : 2010