• công trình thi công nội thất căn hộ 7 - Tầng 16 - Dolphinplaza

  Công trình thi công nội thất
  Địa điểm: căn hộ 7/tầng 16 - tháp 1 - Dolphinplaza
  Thiết kế: kts Bắc
  Chất liệu: Laminate
  Ngày hoàn thành: 30/12/2012
  Một số hình ảnh: