• công trình thi công nội thất văn phòng công ty Setfil

    Công trình thi công nội thất văn phòng công ty Setfil
    Địa chỉ: 81 - 83, Khương Thượng, Đống Đa, HN.
    Thiết kế: Setfil.
    Ngày bàn giao: 30/12/2012
    Sản phẩm: