• Tủ bếp gỗ tự nhiên - Tần Bì ASH

    Tủ bếp gỗ tự nhiên - Tần Bì ASH :
    Chất liệu thùng gỗ tự nhiên, cánh gỗ ASH (Tần bì), hoặc một số đơn vị hay nhầm gọi là gỗ Sồi Nga, Sồi Mỹ,
    This article was originally published in forum thread: Tủ bếp gỗ tự nhiên - Tần Bì ASH started by gogiang View original post